Talare och huvudsakliga ämne under #CyberNorth 2021

Digitaliseringen ökar inom processindustrin – det gör även intresset från cyberkriminella. En stor utmaning är att de investeringar för automation som gjorts tidigare är stora, men oftast inte utvecklade med tanke på den grad av digital säkerhet som krävs idag. Kommande CyberNorth genomförs online och här får du lyssna till talare från industrin och de utmaningar som finns när information system och operativa system kopplas samman.

Mats Karlsson Landré

Mats Karlsson Landré

Säkerhetsrådgivare, Atea

Mats har 25+ år i internationell kärnkraftsindustri där han skolades i vikten att få människa och teknik att samverka för att nå god säkerhet. Han kommer att prata om; Den mänskliga sidan av OT-säkerhet: Om vikten att ha bra integration mellan människor på samma sätt som mellan system.

Samuel Holmström

Samuel Holmström

VD, Lundqvist Trävaru AB

Samuel Holmström, VD på Lundqvist Trävaru AB berättar om företagets resa från en stökig träindustri till att representera ett bolag i digitaliseringens absoluta framkant. Lundqvist Trävaru AB har belönats med flertalet priser för sin digitala omställning – bland andra utnämningen till Sveriges Digitala Gasell av Google och Dagens Industri, Smart Industripriset av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och nu senast utmärkelsen till Sveriges mest uppkopplade bolag av Breakit och Telenor.

Lars-Gunnar Marklund

Lars-Gunnar Marklund

IT Security & Risk manager (CISO), Boliden AB

Lars-Gunnar driver tillsammans med IT ledningen och program manager Markus Frank, ett större säkerhetsprogram inom företaget som gör att allt mer focus kommer läggas på IT säkerhet. Boliden AB är ett högteknologiskt metallföretag som liksom annan industri utvecklas mot allt högre grad av automation och fjärrstyrning, där behovet att säkra driftmiljöerna under de senaste 3-5 åren har blivit än mer centralt. Inte minst i samband med de lärdomar som kan dras från de hot och incidenter andra industrier har fått hantera. En större NIST undersökning av säkerhetsstatusen pekade på vissa förbättringsåtgärder som nu adresseras i det nya programmet som Lars-Gunnar kommer berätta mer om.

Anton Holmström & Simon Andersson

Anton Holmström & Simon Andersson

Luleå tekniska universitet
  • Anton har en bakgrund från informationssäkerhetsprogrammet och forskar numera inom Operational Technology, OT och dess tvärfunktionella utmaningar. Specifikt har hotbilden inom processindustrin varit i fokus. En fundering kan vara hur tekniska och organisatoriska aspekter kan samverka för att förbättra den digitala säkerheten.

Även Simon har en bakgrund från informationssäkerhetsprogrammet. Han forskar om tillit i samband med informationsklassificering. En modell har utvecklats för att underlätta arbetet med att klassificera betydelsen av tillit i relation till Konfidentialitet, Integritet och tillgänglighet.

Informationssäkerhet inom industrin

När IT (informationsteknik för affärs- och kontorssystem) integreras med OT (operational technology, programmerbara styrs- och kontrollsystem) uppstår en socio-tekniskt komplex problematik. OT har traditionellt varit (är) skyddade från omvärlden,och är ofta utvecklade internt (in-house). IT har som funktion att vara öppna motomvärlden och är ofta utvecklade av externa företag.

Flashback från #CyberNorth 2020