SMF-företag

Är du ett SMF företag som arbetar med produkt och tjänsteutveckling som behöver support med avseende digitala tjänster och kanske lära dig mer om informationssäkerhet?
Håll utkik på vår hemsida vi berättar snart mera om vad som komma skall!
Digitaliseringens möjligheter och risker är tätt sammanlänkade vilket kan vara ett hinder för tillväxt. Osäkerhet och riskfokus är ett hinder för SMF för att våga satsa på nya affärsmodeller anpassade för digitalisering och digitala tjänster. Bättre insikter och riskmedvetenhet över organisationens Cyber-beteende kan fås genom att prova på och utvärdera nya affärsmodeller i en säker testmiljö.